Danh sách

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Các hệ thống chúng tôi cung cấp gồm có: hệ thống báo cháy và cảnh báo khói sớm, bơm chữa cháy, bọt chữa cháy, hệ thống CO2, hệ thống chữa cháy bằng chất khí sạch FM-200 & Novec1230, hệ thống phun sương và sprinkler. Các hệ thống chữa cháy trong ngành Công nghiệp nặng, dầu khí, hàng hải, trung tâm dữ liệu,…

Các sản phẩm liên quan khác

© 2015 Nam Tiến. All Right Reserved. Thiết kế bởi Cánh Cam