Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) về điện

TCVN 138-64     Axit sunfuric acquy

TCVN 1443-82   Điều kiện khí hậu của môi trường sử dụng sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử

TCVN 1551:1993   Bóng đèn điện nung sáng thông thường. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1611-75   Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu. Thử nghiệm nóng ẩm không đổi

TCVN 1612-75   Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu. Thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ

TCVN 1613-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Khái niệm chung. Ký hiệu chung

TCVN 1614-87   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Cuộn cảm, cuộn cản, biến áp, máy nối điện và khuếch đại từ

TCVN 1615-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các thiết bị đóng cắt

TCVN 1618-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đường dây thông tin liên lạc, dây dẫn, dây cáp, thanh cái và cách nối

TCVN 1619-87   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy điện quay

TCVN 1620-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện

TCVN 1621-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn điện

TCVN 1622-87   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn sáng

TCVN 1623-87   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy phóng điện và cầu bảo vệ

TCVN 1624-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nam châm điện

TCVN 1635-87   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đường dây siêu cao tần và các phần tử của chúng

TCVN 1639-75   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Kích thước, hình vẽ, ký hiệu

TCVN 1661-75   Phương pháp thử nấm mốc cho các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử

TCVN 1777-76   Đầu đèn điện dây tóc thông thường. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 181-86     Mạng điện, các nguồn điện nối vào mạng điện và các thiết bị nhận năng lượng điện. Dãy điện áp định mức

TCVN 182-65     Khí cụ điện dùng trong công nghiệp. Dãy dòng điện định mức

TCVN 1834:1994  Công tắc

TCVN 1835:1994    Đui đèn điện

TCVN 183-85     Công tắc, cầu dao. Dãy dòng điện danh định

TCVN 184-85     Dây chảy, cầu chảy. Dãy dòng điện danh định

TCVN 1984:1994  Máy biến áp điện lực. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 1985:1994  Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử

TCVN 1986-77   Máy biến áp công suất nhỏ. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1987:1994   Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto ngắn mạch có công suất từ 0,55 đến 90 kW

TCVN 1988-77   Thiết bị điện làm việc ở điện áp đến 1000 V. Vỏ bao. Cấp bảo vệ

TCVN 2048:1993   Ổ và phích cắm điện một pha

TCVN 2049-77   Dấu hiệu điện áp

TCVN 2050-77   Tủ, bảng, hộp bằng kim loại. Vỏ, khung. Kích thước cơ bản

TCVN 2051-77   Đầu đèn điện. Kiểu và kích thước cơ bản

TCVN 2103:1994   Dây điện bọc nhựa PVC

TCVN 2103:1994/SĐ 1:1995 Dây điện bọc nhựa PVC

TCVN 2104-90   Dây lắp ráp, cách điện bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp điện tử

TCVN 2215-77   Bình sứ cách điện dùng cho đường dây trần thông tin

TCVN 2216:1993  Bóng đèn điện nung sáng thông thường. Phương pháp thử

TCVN 2231-78   Máy điện quay. Xác định momen quán tính phần quay. Phương pháp thử

TCVN 2280-78   Động cơ điện không đồng bộ ba pha công suất từ 100 W trở lên. Phương pháp thử

TCVN 2281-78   Máy điện quay. Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nối và kích thước choán chỗ

TCVN 2282:1993   Cầu dao và cầu dao đảo chiều. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 2283-78   Máy biến áp hàn một pha. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 2328-78   Môi trường lắp đặt thiết bị điện. Định nghĩa chung

TCVN 2329-78   Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp thử. Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

TCVN 2330-78   Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

TCVN 244-85  Máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

TCVN 2548-78   Sản phẩm kỹ thuật điện. Ghi nhãn. Yêu cầu chung

TCVN 2550-78   Ren tròn của đầu và đui đèn điện. Kích thước cơ bản

TCVN 2555:1992   Balat đèn huỳnh quang

TCVN 2572-78   Biển báo an toàn về điện

TCVN 2746:1993   Pin R20. Phương pháp thử

TCVN 2747:1993  Pin R20. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 315-85     Động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

TCVN 316-85     Máy phát điện đồng bộ có công suất từ 110 đến 1000 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

TCVN 3189-79   Máy điện quay. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 3190-79   Máy điện quay. Phương pháp thử chung

TCVN 3193-79   Năng lượng học và điện khí hóa nền kinh tế quốc dân. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3194-79 Máy điện quay. Đặc tính,thông số tính toán và chế độ làm việc. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3195-79  Tiếp điểm điều khiển bằng từ. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3197-79  Truyền động điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3198-79   Nguồn điện hoá. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3199-79   Máy biến dòng và máy biến áp. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3201-79  Tiếp điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3224-79   Bóng đèn điện dùng cho ôtô

TCVN 3232-79   Vật liệu cách điện dùng cho máy điện, máy biến áp và khí cụ điện. Phân cấp chịu nhiệt

TCVN 3233-79   Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ thấm điện môi và tang của góc tổn hao điện môi

TCVN 3234-79   Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định điện trở bằng điện áp một chiều

TCVN 3256-79   An toàn điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3259:1992  Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn

TCVN 327-69     Chiều cao trục quay của máy điện và các máy khác nối trực tiếp với máy điện. Kích thước

TCVN 3620:1992  Máy điện quay. Yêu cầu an toàn

TCVN 3621-81   Máy điện quay. Kích thước lắp đặt và ghép nối

TCVN 3622-81   Máy điện quay. Dung sai các kích thước lắp đặt và ghép nối

TCVN 3623-81 Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung (BBAD điều 1.7.2 và 1.7.4)

TCVN 3624-81   Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

TCVN 3661-81   Thiết bị phân phối điện, điện áp đến 500 V. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3662-81   Thiết bị phân phối điện trọn bộ vỏ kim loại, điện áp đến 10 kV. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3664-81   Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền ẩm và độ bền nước

TCVN 3665-81  Vật liệu cách điện và kết cấu cách điện. Phương pháp xác định gia tốc độ bền nhiệt. Các yêu cầu chung

TCVN 3674-81  Trạm phát điện có động cơ đốt trong. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3676-81   Vật liệu dẫn điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3677-81  Cái cách điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3678-81  Nguồn bức xạ quang dùng điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3681-81  Vật liệu điện môi. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3682-81   Máy điện quay. Các loại. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3684-81  Thiết bị điện. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3685-81  Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3686-81  Vật liệu kỹ thuật điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3687-81   Máy biến áp điện lực. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3689-81   Khí cụ điện đóng cắt. Khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3715-82   Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 kVA, điện áp đến 20 kV. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3723-82   Máy điện quay. Dãy công suất danh định

TCVN 3724-82   Dụng cụ và thiết bị điện. Dòng điện danh định

TCVN 3725-82   Khí cụ điện điện áp tới 1000 V. Phương pháp thử

TCVN 3787-83   Rơle điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3788-83   Phụ tùng đường dây. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3816-83   Động cơ điện có công suất nhỏ dùng chung trong công nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3817-83   Động cơ tụ điện không đồng bộ, roto ngắn mạch. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 3878-83   Cầu chảy có dòng điện danh định đến 10A. Dãy dòng điện danh định

TCVN 3971-84   Điện năng. Mức chất lượng điện năng ở các thiết bị tiêu thụ điện năng nối vào lưới điện công dụng chung

TCVN 4159-85   Rơle dòng điện nhiệt. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4160-90   Khởi động từ làm việc ở điện áp đến 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4164-85   Kết cấu cách điện của máy điện. Phương pháp xác định nhanh cấp chịu nhiệt

TCVN 4166-85   Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Cấp bảo vệ

TCVN 4254-86   Máy điện quay. Cấp bảo vệ

TCVN 4255:2008   Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

TCVN 4256-86   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Quy định chung

TCVN 4257-86   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu tác động của bụi có nồng độ cao

TCVN 4258-86   Máy điện quay. Ký hiệu quy ước các dạng kết cấu

TCVN 4259-86   Máy điện đồng bộ. Phương pháp thử

TCVN 4272-86   Máy ổn áp xoay chiều OX-1500 VA

TCVN 4274-86   Đèn điện. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4305:1992   Dây điện từ PVF

TCVN 4306-86   Sản phẩm kỹ thuật điện nhiệt đới. Điều kiện kỹ thuật chung

TCVN 4436-87   Bóng đèn điện. Phương pháp đo các thông số điện và quang

TCVN 4471-87   Acquy chì khởi động. Kích thước và ký hiệu

TCVN 4472:1993    Acquy chì khởi động

TCVN 4489-88   Máy điện quay. Phương pháp đo rung

TCVN 4691-89   Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4696-89   Sản phẩm kỹ thuật điện điện áp thấp. Yêu cầu về cách điện

TCVN 4697-89   Máy biến áp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

TCVN 4699-89   Động cơ điện. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

TCVN 4756-89   Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

TCVN 4757-89   Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4758-89   Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4759:1993   Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35 kV

TCVN 4760-89   Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định giới hạn bền kéo

TCVN 4761-89   Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định giới hạn bền nén

TCVN 4762-89   Cáp điện lực. Điện áp danh định

TCVN 4763-89   Cáp tần số thấp cách điện bằng polietilen và vỏ bằng nhựa hóa học. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4764-89  Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện

TCVN 4765-89  Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở cách điện

TCVN 4766-89  Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

TCVN 4767-89   Đầu và đai cáp. Kích thước cơ bản

TCVN 4768-89         Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định độ co ngót của cách điện làm bằng polietilen và polivinilclorit

TCVN 4773-89   Sản phẩm cáp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

TCVN 4814-89   Máy điện quay. Mức ồn cho phép

TCVN 4815-89   Máy điện quay. Xác định mức ồn

TCVN 4816-89   Máy điện quay. Cổ góp và vành tiếp xúc. Kích thước đường kính

TCVN 4817-89   Máy điện quay. Sự phối hợp chiều cao tâm trục, đường kính. Vành trượt và kích thước chổi than

TCVN 4818-89   Máy điện quay. Tấm cách điện cổ góp. Dãy chiều dày

TCVN 4819-89   Máy điện quay. Giá chổi than. Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

TCVN 4820-89   Giá chổi than máy điện. Cửa sổ. Kích thước

TCVN 4821-89   Giá chổi than kép máy điện. Kích thước lắp đặt và kích thước bao

TCVN 4822-89   Chổi than máy điện. Kích thước

TCVN 4823-89   Chổi than máy điện. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4824-89   Chổi than máy điện. Phương pháp thử

TCVN 4899-89    Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu tác động của sương muối trong chế độ chu kỳ

TCVN 4900-89   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ không đổi

TCVN 4901-89   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu áp suất khí quyển giảm thấp

TCVN 4902-89   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Thử rơi tự do

TCVN 4903-89   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử va đập

TCVN 4904-89   Đui đèn huỳnh quang và đui stacte

TCVN 4906-89   Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4907-89   Đèn pha. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4908-89   Đèn điện có biến áp dùng cho bóng đèn nung sáng. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4909:89   Sản phẩm kỹ thuật điện. Cấp chịu nhiệt của cách điện

TCVN 4910-89   Thiết bị điện và thiết trí điện. Phương pháp thử điện áp cao

TCVN 4911-89  Công tắc tơ điện từ hạ áp. Kích thước lắp ráp

TCVN 4912-89   Khí cụ điện điện áp đến 1000 V. Yêu cầu đối với kích thước lắp ráp

TCVN 5020-89   Thiết bị điện và thiết trí điện. Thuật ngữ, định nghĩa và điều kiện chung khi thử cao áp

TCVN 5056-90   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ chu kỳ

TCVN 5058-90  Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động thay đổi nhiệt độ

TCVN 5064:1994   Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995       Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

TCVN 5143-90   Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp đo khối lượng riêng

TCVN 5144-90   Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định độ bền uốn

TCVN 5162-90   Bộ nguồn một chiều. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5169:1993 Sứ xuyên điện áp từ 10 đến 35 kV. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5170-90   Sứ cách điện kiểu xuyên điện áp đến 35 kV. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

TCVN 5171-90   Vật liệu kỹ thuật điện bằng gốm. Phân loại và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5172-90   Cái cách điện. Yêu cầu độ bền điện của cách điện và phương pháp thử

TCVN 5173-90   Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300 A, điện áp đến 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5174-90   Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300 A, điện áp đến 1000 V. Phương pháp thử

TCVN 5175:2006 Bóng đèn huỳnh quang hai đầu. Quy định về an toàn

TCVN 5177:1993  Acquy chì dân dụng

TCVN 5198-90   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của nhiệt độ thấp

TCVN 5199-90   Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của nhiệt độ nâng cao

TCVN 5278-90   Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử rung hình sin

TCVN 5324:2007 Bóng đèn thuỷ ngân cao áp. Yêu cầu về tính năng

TCVN 5334:2007   Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 5397-91 Ruột dẫn điện cho cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5409-91   Máy điện quay. Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá độ rung

TCVN 5410-91   Máy điện quay. Ký hiệu đầu ra và chiều quay

TCVN 5412-91   Động cơ điện không đồng bộ hai pha loại điều khiển. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5427-91   Máy biến áp điện lực. Thiết bị chuyển đổi đầu phân nhánh cuộn dây dưới tải. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5428-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo cường độ phóng điện cục bộ ở điện áp xoay chiều

TCVN 5429-91   Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Yêu cầu đối với độ bền điện của cách điện

TCVN 5430-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền điện của cách điện bên trong xung chuyển mạch

TCVN 5431-91   Máy biến áp điện lực dầu thông dụng. Tải cho phép

TCVN 5432-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

TCVN 5433-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền khi ngắn mạch

TCVN 5434-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử phát nóng

TCVN 5435-91   Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo thông số điện môi của cách điện

TCVN 5582:1991 Cáp và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ

TCVN 5587:2008  Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

TCVN 5626:1991  Giấy cách điện. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5627:1991  Giấy cách điện. Phương pháp thử

TCVN 5628:1991   Tấm cách điện. Yêu cầu kỹ thuật:

TCVN 5629:1991  Tấm cách điện. Phương pháp thử

TCVN 5630:1991   Băng dính cách điện. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5631:1991    Băng dính cách điện. Phương pháp thử

TCVN 5661:1992   Balat đèn thủy ngân cao áp

TCVN 5699-1:2004   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung:

TCVN 5699-2-10:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn và máy cọ rửa:

TCVN 5699-2-11:2006   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo:

TCVN 5699-2-12:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự:

TCVN 5699-2-13:2007   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với cháo rán ngập dầu, chảo rán và các thiết bị tương tự:

TCVN 5699-2-14:2007  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp:

TCVN 5699-2-15:2007  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng:

TCVN 5699-2-17:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự:

TCVN 5699-2-2:2007  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút bụi và thiết bị làm sạch có hút nước

TCVN 5699-2-21:2007   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

TCVN 5699-2-23:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc:

TCVN 5699-2-24:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ làm kem và làm nước đá:

TCVN 5699-2-25:2007     Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp:

TCVN 5699-2-26:2007     Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể đối với đồng hồ:

TCVN 5699-2-27:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-27: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chiếu lên da bằng bức xạ cực tím và hồng ngoại:

TCVN 5699-2-28:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-28: Yêu cầu cụ thể đối với máy khâu:

TCVN 5699-2-29:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-29: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nạp acqui:

TCVN 5699-2-3:2006      Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-3. Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện:

TCVN 5699-2-30:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng:

TCVN 5699-2-34:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-34: Yêu cầu cụ thể đối với động cơ-máy nén:

TCVN 5699-2-35:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh:

TCVN 5699-2-36:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-36: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, lò, ngăn giữ nóng và phần tử giữ nóng dùng trong thương mại:

TCVN 5699-2-37:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-37: Yêu cầu cụ thể đối với chảo rán ngập dầu sử dụng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-38:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-38: Yêu cầu cụ thể đối với phên nướng và vỉ nướng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-39:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-39: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ nấu đa năng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-4:2005      Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với máy vắt li tâm

TCVN 5699-2-40:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hoà không khí và máy hút ẩm

TCVN 5699-2-41:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm

TCVN 5699-2-42:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-43:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-43: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sấy khô quần áo và giá sấy khăn

TCVN 5699-2-44:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-44: Yêu cầu cụ thể đối với máy l

TCVN 5699-2-45:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự

TCVN 5699-2-47:2007          Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-47: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-48:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-48: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-49:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-49: Yêu cầu cụ thể đối với tủ giữ nóng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-5:2005      Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy rửa bát

TCVN 5699-2-50:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-50: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị nấu cách thuỷ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-51:2004    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TCVN 5699-2-52:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-52: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị vệ sinh răng miệng

TCVN 5699-2-53:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-53: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt dùng cho xông hơi

TCVN 5699-2-54:2002    An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-54: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bề mặt có sử dụng chất lỏng

TCVN 5699-2-54:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-54: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bề mặt dùng trong gia đình có sử dụng chất lỏng hoặc hơi nước

TCVN 5699-2-56:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-56: Yêu cầu cụ thể đối với máy chiếu và các thiết bị tương tự

TCVN 5699-2-59:2004    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-59: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị diệt côn trùng

TCVN 5699-2-6:2004      Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự

TCVN 5699-2-61:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng

TCVN 5699-2-63:2001    An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-63: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng và đun sôi nước dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-64:2007    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-64: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp sử dụng điện trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-65:2003    Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí

TCVN 5699-2-66:2006    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-66: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt đệm nước

TCVN 5699-2-7:2006  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt

TCVN 5699-2-72:2003    Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp

TCVN 5699-2-74:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện

TCVN 5699-2-79:2003   Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-79: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bằng áp suất cao và thiết bị làm sạch bằng hơi nước

TCVN 5699-2-8:2007   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với máy cạo râu, tông đơ điện và thiết bị tương tự

TCVN 5699-2-80:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện

TCVN 5699-2-85:2005   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải

TCVN 5699-2-88:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-88: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm được thiết kế để sử dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hoà không khí

TCVN 5699-2-9:2004   Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn

TCVN 5699-2-98:2003    Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

TCVN 5767:1993   Cầu chì điện áp trên 1000V

TCVN 5768:1993   Cầu dao điện áp trên 1000V

TCVN 5769:1993   Sứ máy biến áp điện lực điện áp đến 35kV

TCVN 5770:1993   Máy biến áp dân dụng

TCVN 5828:1994    Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5829:1994    Đèn điện chiếu sáng đường phố. Phương pháp thử

TCVN 5844:1994    Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5846:1994    Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Kết cấu và kích thước

TCVN 5847-1994   Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 5849:1994   Sứ cách điện đường dây kiểu treo

TCVN 5850:1994    Thuỷ tinh cách điện đường dây kiểu treo

TCVN 5851:1994    Thuỷ tinh cách điện kiểu đỡ điện áp từ 1 đến 35kV

TCVN 5926:1995    Cầu chảy hạ áp. Yêu cầu chung

TCVN 5926-1:2007  Cầu chảy hạ áp. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 5926-3:2007   Cầu chảy hạ áp. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người không có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự)

TCVN 5927:1995    Cầu chảy hạ áp. Yêu cầu bổ xung cho cầu chảy dùng trong gia đình và các mục đích tương tự

TCVN 5928:1995   Máy biến dòng

TCVN 5933:1995   Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5934:1995  Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 5935:1995   Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV

TCVN 5936:1995  Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (Hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt)

TCVN 6097:1996   Máy biến điện áp

TCVN 6099-1:2007   Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm

TCVN 6099-2:2007    Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 2: Hệ thống đo

TCVN 6099-3:2007   Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 3: Định nghĩa và yêu cầu đối với thử nghiệm tại hiện trường

TCVN 6099-4:1996  Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 4: Hướng dẫn áp dụng các thiết bị đo

TCVN 6188-1:2007  Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6188-2-1:2008  Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy

TCVN 6190:1999   Ổ cắm và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Kiểu và kích thước cơ bản

TCVN 6306-1:2006    Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung

TCVN 6306-11:2009    Máy biến áp điện lực. Phần 11: Máy biến áp kiểu khô

TCVN 6306-2:2006    Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt

TCVN 6306-3:2006    Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí

TCVN 6306-3-1:1997  Máy biến áp điện lực. Phần 3/1: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi. Khoảng cách ly bên ngoài trong không khí

TCVN 6306-5:2006  Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch

TCVN 6337:1998   Dây điện từ bằng đồng mặt cắt tròn, tráng poly seter (PEW) cấp chiụ nhiệt 155oC

TCVN 6338:1998 Dây điện từ bằng đồng mặt cắt chữ nhật bọc giấy cách điện

TCVN 6385:1998   Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự

TCVN 6434-1:2008   Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự. Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều

TCVN 6447:1998   Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV

TCVN 6472:1999    Đèn cài mũ an toàn mỏ

TCVN 6473:1999     Acquy kiềm sắt niken dùng cho mỏ hầm lò

TCVN 6478:1999   Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

TCVN 6479:2006   Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng

TCVN 6480-1:2008    Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các hệ thống tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6481:1999    Đui đèn dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống và đui stacte

TCVN 6482:1999     Stacte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 6483:1999     Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không

TCVN 6571:1999      Công tơ điện xoay chiều kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 0,2 S và 0,5 S)

TCVN 6572:1999   Công tơ điện xoay chiều kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 1 và 2)

TCVN 6592-1:2001    Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 1: Qui tắc chung

TCVN 6592-2:2000    Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 2. Avtomat

TCVN 6592-4-1:2001  Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 4: Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ. Mục 1: Côngtắctơ và bộ khởi động kiểu điện-cơ

TCVN 6610-1:2000     Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1. Yêu cầu chung

TCVN 6610-1:2007    Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6610-2:2007   Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 2: Phương pháp thử

TCVN 6610-3:2000  Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 3. Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

TCVN 6610-4:2000   Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 4. Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

TCVN 6610-5:2007   Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp (dây) mềm

TCVN 6610-6:2000    Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 6. Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho các mối nối di động

TCVN 6611-1:2001    Tấm mạch in. Phần 1: Quy định kỹ thuật chung

TCVN 6611-10:2000   Tấm mạch in. Phần 10. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in hai mặt có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên

TCVN 6611-11:2000  Tấm mạch in. Phần 11. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in nhiều lớp có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên

TCVN 6611-12:2000 Tấm mạch in. Phần 12. Quy định kỹ thuật đối với panen mạch in chế tạo hàng loạt (tấm mạch in nhiều lớp bán thành phẩm)

TCVN 6611-2:2001    Tấm mạch in. Phần 2: Phương pháp thử

TCVN 6611-3:2001   Tấm mạch in. Phần 3:Thiết kế và sử dụng tấm mạch in

TCVN 6611-4:2000   Tấm mạch in. Phần 4. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng một mặt và hai mặt có các lỗ không phủ kim loại

TCVN 6611-5:2000         Tấm mạch in. Phần 5. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng một mặt và hai mặt có các lỗ xuyên phủ kim loại

TCVN 6611-6:2000  Tấm mạch in. Phần 6. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng nhiều lớp

TCVN 6611-7:2000   Tấm mạch in. Phần 7. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt không có các điểm nối xuyên

TCVN 6611-8:2000    Tấm mạch in. Phần 8. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt có các điểm nối xuyên

TCVN 6611-9:2000    Tấm mạch in. Phần 9. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được nhiều lớp có các điểm nối xuyên

TCVN 6612:2007  Ruột dẫn của cáp cách điện

TCVN 6612A:2000   Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612:2000. Ruột dẫn của cáp cách điện. Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn

TCVN 6613-1:2000   Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy. Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng

TCVN 6614-1-1:2000   Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 1: Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ

TCVN 6614-1-1:2008            Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung. Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ

TCVN 6614-1-2:2008    Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp lão hoá nhiệt

TCVN 6614-1-3:2008    Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp xác định khối lượng riêng. Thử nghiệm hấp thụ nước. Thử nghiệm độ co ngót

TCVN 6614-1-4:2008    Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung. Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp

TCVN 6614-2-1:2008

TCVN 6614-3-1:2008    Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao. Thử nghiệm tính kháng nứt

TCVN 6614-3-2:2008    Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm tổn hao khối lượng. Thử nghiệm ổn định nhiệt

TCVN 6615-1:2000   Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6627-1:2008    Máy điện quay. Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng

TCVN 6627-11:2008   Máy điện quay. Phần 11: Bảo vệ nhiệt

TCVN 6627-14:2008   Máy điện quay. Phần 14: Rung cơ khí của một số máy điện có chiều cao tâm trục bằng 56 mm và lớn hơn. Đo, đánh giá và giới hạn độ khắc nghiệt rung

TCVN 6627-2:2001  Máy điện quay. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

TCVN 6627-2A:2001       Máy điện quay. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo). Đo tổn hao bằng phương pháp nhiệt lượng

TCVN 6627-3:2000   Máy điện quay. Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy điện đồng bộ tuabin

TCVN 6627-5:2008   Máy điện quay. Phần 5: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài nhờ thiết kế tích hợp (mã IP). Phân loại

TCVN 6627-7:2008   Máy điện quay. Phần 7: Phân loại các kiểu kết cấu, bố trí lắp đặt và vị trí hộp đầu nối (mã IM)

TCVN 6627-8:2000   Máy điện quay. Phần 8: Ghi nhãn đầu ra và chiều quay của máy điện quay

TCVN 6627-9:2000   Máy điện quay. Phần 9: Giới hạn mức ồn

TCVN 6639:2000            Đui đèn xoáy ren eđison

TCVN 6698-1:2000  Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông. Phần 1: Quy định kỹ thuật chung

TCVN 6734:2000  Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Yêu cầu an toàn về kết cấu và sử dụng

TCVN 6776:2005   Xăng không chì. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6778:2000    Xăng. Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (phương pháp chu kỳ cảm ứng)

TCVN 6782:2000   Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang điện. Chất lượng thiết kế và thử nghiệm điển hình

TCVN 6783:2000    Ngăn và bình acquy dùng cho hệ thống năng lượng quang điện. Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm

TCVN 6950-1:2007   Áptômát tác động bằng dòng dư, không có bảo vệ quá dòng, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCCB). Phần 1: Qui định chung

TCVN 6951-1:2007  Áptômát tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO). Phần 1: Qui định chung

TCVN 7079-0:2002   Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 0: Yêu cầu chung

TCVN 7079-1:2002  Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 1: Vỏ không xuyên nổ. Dạng bảo vệ "d"

TCVN 7079-11:2002  Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 11: An toàn tia lửa. Dạng bảo vệ "i"

TCVN 7079-17:2003   Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị

TCVN 7079-18:2003  Thiết bị điện dùng trong hầm lò. Phần 18: Đổ đầy chất bao phủ. Dạng bảo vệ "m"

TCVN 7079-19:2003   Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò. Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị

TCVN 7079-2:2002   Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 2: Vỏ được thổi dưới áp suất dư. Dạng bảo vệ "p"

TCVN 7079-5:2002   Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát. Dạng bảo vệ "q"

TCVN 7079-6:2002  Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 6: Thiết bị đổ đầy dầu. Dạng bảo vệ "o"

TCVN 7079-7:2002   Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 7: Tăng cường độ tin cậy. Dạng bảo vệ "e"

TCVN 7279-9:2003   Thiết bị dùng trong môi trường khí nổ. Phần 9: Phân loại và ghi nhãn

TCVN 7347:2003    Cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ

TCVN 7417-1:2004   Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7417-23:2004  Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp. Phần 23: Yêu cầu cụ thể. Hệ thống ống mềm

TCVN 7447-1:2004         Hệ thống lắp đặt điện tại các toà nhà. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-42:2005  Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN 7447-4-43:2004    Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44:2004    Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51:2004    Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Quy tắc chung

TCVN 7447-5-53:2005    Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Cách ly, đóng cắt và điều khiển.

TCVN 7447-5-54:2005  Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-7-710:2006   Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Khu vực y tế

TCVN 7540-1:2005   Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao. Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

TCVN 7540-2:2005  Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao. Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN 7541-1:2005   Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

TCVN 7541-2:2005         Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN 7590-1:2006    Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

TCVN 7590-2-1:2007     Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với cơ cấu khởi động (không phải loại tắcte chớp sáng)

TCVN 7590-2-12:2007  Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)

TCVN 7590-2-3:2007   Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 7590-2-8:2006 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-8: yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 7590-2-9:2007  Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)

TCVN 7591:2006   Bóng đèn huỳnh quang một đầu. Quy định về an toàn

TCVN 7592:2006   Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự. Yêu cầu chung về tính năng

TCVN 7655:2007   Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC

TCVN 7670:2007   Bóng đèn huỳnh quang hai đầu. Yêu cầu về tính năng

TCVN 7671-1:2007   Bóng đèn sợi đốt. Yêu cầu về an toàn. Phần 1: Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự

TCVN 7672:2007   Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về an toàn

TCVN 7673:2007  Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về tính năng

TCVN 7674:2007   Balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống. Yêu cầu về tính năng

TCVN 7675-0-1:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-1: Yêu cầu chung. Sợi dây đồng tròn có tráng men

TCVN 7675-0-3:2008 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-3: Yêu cầu chung. Sợi dây nhôm tròn có tráng men

TCVN 7675-1:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105

TCVN 7675-12:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal, cấp chịu nhiệt 120

TCVN 7675-2:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính

TCVN 7675-27:2008  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy

TCVN 7675-3:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyeste, cấp chịu nhiệt 155

TCVN 7675-4:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130

TCVN 7675-8:2007  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180

TCVN 7680:2007  Phụ kiện điện. Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết

TCVN 7684:2007   Phụ kiện dùng cho bóng đèn. Balát dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang dạng ống). Yêu cầu về tính năng

TCVN 7696:2007   Bóng đèn natri áp suất thấp. Yêu cầu về tính năng

TCVN 7697-1:2007  Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng

TCVN 7697-2:2007   Máy biến đổi đo lường. Phần 2: Máy biến điện áp kiểu cảm ứng

TCVN 7722-2-2:2007  Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm

TCVN 7722-2-3:2007  Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

TCVN 7722-2-5:2007  Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha

TCVN 7862-1:2008  Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay. Phần 1: Số khung 56 đến 400 và số mặt bích 55 đến 1080

TCVN 7862-2:2008  Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay. Phần 2: Số khung 355 đến 1000 và số mặt bích 1180 đến 2360

TCVN 7863:2008   Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn. Yêu cầu về tính năng

TCVN 7883-8:2008  Rơle điện. Phần 8: Rơle điện nhiệt

TCVN 7896:2008   Bóng đèn huỳnh quang compact. Hiệu suất năng lượng

TCVN 7897:2008  Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Hiệu suất năng lượng

TCVN 7916-1:2008  Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm

TCVN 7916-2:2008  Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 2: Kích thước acqui, kích thước và đánh dấu đầu nối

TCVN 7917-1:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7917-2:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 2: Xác định kích thước

TCVN 7917-3:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 3: Đặc tính cơ

TCVN 7917-4:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 4: Đặc tính hoá

TCVN 7917-5:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 5: Đặc tính điện

TCVN 7917-6:2008   Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 6: Đặc tính nhiệt

TCVN 7918:2008   Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn

TCVN 7919-2:2008  Vật liệu cách điện. Đặc tính độ bền nhiệt. Phần 2: Xác định đặc tính độ bền nhiệt của vật liệu cách điện. Chọn tiêu chí thử nghiệm

TCVN 7920-1:2008   Giấy xenlulô dùng cho mục đích điện. Phần 1: Định nghĩa và yêu cầu chung

TCVN 7920-2:2008   Giấy xenlulô dùng cho mục đích điện. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm

TCVN 7922:2008   Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

TCVN 7994-1:2009  Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần

TCVN 7995:2009     Điện áp tiêu chuẩn

TCVN 7996-1:2009 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7997:2009   Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt

TCVN 7998-1:2009  Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V. Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều. Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

TCVN 7998-2:2009    Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V. Phần 2: Cách điện kiểu treo và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều. Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

TCVN 7999-1:2009   Cầu chảy cao áp. Phần 1: Cầu chảy giới hạn dòng điện

TCVN 7999-2:2009   Cầu chảy cao áp. Phần 2: Cầu chảy giải phóng khí

TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối. Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng...Số trang : 8

TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật....Số trang : 47

TCVN 6627-2-1:2010 Máy điện quay. Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác định tổn hao và hiệu suất bằng thử nghiệm (không kể máy điện dùng cho phương tiện kéo)...Số trang : 85

TCVN 7447-4-43:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống quá dòng...Số trang : 35

TCVN 8095-300:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Chương 300: Phép đo và dụng cụ đo điện và điện tử...Số trang : 94

TCVN 6613-1-3:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp. Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống...Số trang : 14

TCVN 5699-2-95:2011 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-95: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho cửa gara chuyển động theo chiều thẳng đứng dùng cho khu vực nhà ở....Số trang : 29

TCVN 7447-7-715:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp....Số trang : 13

TCVN 6479:2010 Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng...Số trang : 32

TCVN 6610-7:2011 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu...Số trang : 17

TCVN 7675-29:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200...Số trang : 10

TCVN 7447-7-701:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen...Số trang : 16

TCVN 6613-1-2:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp. Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1kW...Số trang : 14

TCVN 6639:2010 Đui đèn xoáy ren eđison...Số trang : 85

TCVN 7675-28:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180...Số trang : 10

TCVN 6627-8:2010 Máy điện quay. Phần 8: Ghi nhãn đầu nối và chiều quay....Số trang : 35

TCVN 6613-3-10:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Trang thiết bị thử nghiệm....Số trang : 23

TCVN 8095-151:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 151: Thiết bị điện và thiết bị từ...Số trang : 72

TCVN 6613-3-24:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Cấp B...Số trang : 15

TCVN 8698:2011 Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng thông tin Cat.5, Cat.5e. Yêu cầu kỹ thuật....Số trang : 39

TCVN 6627-18-1:2011  Máy điện quay. Phần 18-1: Đánh giá chức năng hệ thống cách điện. Hướng dẫn chung....Số trang : 20

TCVN 6613-2-2:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 2-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ. Quy trình ứng với ngọn lửa khuếch tán...Số trang : 16

TCVN 8095-602:2010

Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 602: Phát, truyền tải và phân phối điện. Phát điện...

Số trang : 28

TCVN 7447-7-717:2011  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Các khối di động vận chuyển được...Số trang : 23

TCVN 6613-1-1:2010   Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp. Trang thiết bị thử nghiệm....Số trang : 10

TCVN 6613-3-25:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-25: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Cấp D...Số trang : 14

TCVN 8095-811:2010   Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 811: Hệ thống kéo bằng điện...Số trang : 156

TCVN 7590-1:2010  Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn...Số trang : 71

TCVN 8781:2011  Mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng. Quy định về an toàn...Số trang : 16

TCVN 6610-6:2011  Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 6: Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho đoạn nối chịu uốn...Số trang : 24

TCVN 7675-16:2011  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 16: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155...Số trang : 10

TCVN 6613-3-22:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Cấp A....Số trang : 15

TCVN 6627-6:2011  Máy điện quay. Phần 6: phương pháp làm mát (mã IC)...Số trang : 20

TCVN 6627-18-21:2011  Máy điện quay. Phần 18-21: Đánh giá chức năng hệ thống cách điện. Quy trình thử nghiệm dây quấn kiểu quấn dây. Đánh giá về nhiệt và phân loại....Số trang : 44

TCVN 6627-9:2011  Máy điện quay. Phần 9: Giới hạn mức ồn...Số trang : 17

TCVN 7675-18:2011  Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120...Số trang : 10

TCVN 6627-30:2011  Máy điện quay. Phần 30: Cấp hiệu suất của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha một tốc độ (mã IE)...Số trang : 22

TCVN 8782:2011  Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50 V. Quy định về an toàn....Số trang : 23

TCVN 6613-3-21:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Cấp A F/R....Số trang : 14

TCVN 7417-1:2010  Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp. Phần 1: Yêu cầu chung...Số trang : 42

TCVN 6627-15:2011 Máy điện quay. Phần 15: Mức chịu điện áp xung của cuộn dây stato định hình dùng cho máy điện quay xoay chiều....Số trang : 15

TCVN 7675-17:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105...Số trang : 10

TCVN 6627-31:2011 Máy điện quay. Phần 31: Lựa chọn động cơ hiệu suất năng lượng kể cả các ứng dụng biến đổi tốc độ. Hướng dẫn áp dụng....Số trang : 46

TCVN 6627-3:2010 Máy điện quay. Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy phát đồng bộ truyền động bằng tuabin hơi hoặc tuabin khí....Số trang : 33

TCVN 8095-411:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 411: Máy điện quay...Số trang : 128

TCVN 8097-1:2010 Bộ chống sét. Phần 1: Bộ chống sét có khe hở kiểu điện trở phi tuyến dùng cho hệ thống điện xoay chiều...Số trang : 52

TCVN 8096-107:2010 Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp. Phần 107: Cầu dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52kV...Số trang : 50

TCVN 6613-2-1:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 2-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ. Trang thiết bị thử nghiệm...Số trang : 12

TCVN 6613-3-23:2010 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy. Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng. Cấp B...Số trang : 15

TCVN 8095-221:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 221: Vật liệu từ và các thành phần...
Số trang : 62

TCVN 8096-200:2010 Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp. Phần 200: Tủ điện đóng cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV...Số trang : 89

TCVN 8095-446:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 446: Rơle điện...Số trang : 41

TCVN 8783:2011 Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về tính năng...Số trang : 18

TCVN 6627-12:2011 Máy điện quay. Phần 12: Đặc tính khởi động của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha một tốc độ...Số trang : 15

TCVN 7675-0-2:2011 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-2: Yêu cầu chung. Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men...Số trang : 26

Các tin khác

© 2015 Nam Tiến. All Right Reserved. Thiết kế bởi Cánh Cam