Danh sách

Hệ thống công nghiệp

Thiết kế mới các Hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ qui mô nhỏ đến trung bình và lớn. Phát hiện, mô hình hóa, tìm lời giải và đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống công nghiệp theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh.

Các sản phẩm liên quan khác

© 2015 Nam Tiến. All Right Reserved. Thiết kế bởi Cánh Cam