Danh sách

Tủ bảng điện

+ Sản xuất và lắp ráp các loại Tủ Bảng Điện Trung - Hạ thế như tủ RMU, buồng trạm Compact, tủ điện tổng MSB, MDB, tủ phân phối DB, tủ tụ bù, tủ ATS, tủ hòa đồng bộ,...được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61439 – 1 và theo các loại form 1,2,3,4.

+ Cung cấp vật tư thiết bị: ACB, MCCB, MCB, ATS,LA, FCO, tụ bù, đồng hồ và phụ kiện cho tủ điện, sứ đỡ.

+ Cung cấp các giải pháp cho hệ thống điện.

Các sản phẩm liên quan khác

Hệ thống cơ và thông gió

Hệ thống cơ và thông gió

NAM TIẾN sẵn sàng tư vấn thiết kế, lựa chọn giải pháp, lập dự toán, cung cấp thiết bị, lắp đặt thi công và hướng dẫn vận hành.
Xem thêm

© 2015 Nam Tiến. All Right Reserved. Thiết kế bởi Cánh Cam